Izsoles

13

Rīgas rajoni

1m3 - 30m2

Noliktavas

24/7

Pieeja

no 19,99€

Ikmēneša noma

1 mēn.

Minimāls periods

Pierakstieties izsoļu izziņošanai

Pēc pierakstīšanās, Jums tiks nosūtīts automātisks e-pasts, kurā Jums būs jāapstiprina e-pasts. Pēc apstiprināšanas, katras izlozes informācija Jums tiks nosūtīta.

Pierakstīties izsoles paziņošanām

Rīkoto izsoles noteikumi

Boxrent.lv rīko mantu izsoles starp visiem interesantiem. Izsoles norises kārtība ir noteikta, saskaņā ar LR normatīviem aktiem.

Pieteikšanās kārtība

Ja interesants vēlas pieteikties uz izsolēm, tam ir jāsūta e-pasts uz sales@boxrent.lv par vēlmi piedalīties rīkotajās izsolēs.

Izsoles datumi, laiki un adreses

Izsoles notiek periodiski (visbiežāk vienu reizi mēnesī). Par aktuālām izsolēm mūsu administrācija ziņo pāris dienas iepriekš visiem interesantiem, kas ir pieteikušies iepriekš. Vienā izsoles datumā var notikt vairāku lotes rādīšanas.
Izsoles notiek Rīgā, Latvijā. Precīzas atrašanās vietas un laiki katru izsoles reizi ir dažādi, par tām mēs ziņojam e-pastā.

Ja interesants netiek izsoles dienā un laikā

Ir iespēja 3 darbadienu laikā pēc izsoles galvenās atrādīšanas laika sarunāt citu laiku un dienu, kurā interesants vēlas atbraukt un apskatīties pieejamās lotes privāti.
Privātās rādīšanas maksa no interesanta: 15.00€ (PVN 21% iekļauts) (Maksājama pirms vizītes).
Visi pārējie nosacījumi interesantam ir tādi paši, kā citiem dalībniekiem.

Izsoles norises kārtība

E-pasta noteiktā laikā un vietā, kur notiks lotes atrādīšana, visi interesanti tiekas ar vienu no Boxrent administrācijas pārstāvi. Boxrent pārstāvis atver katru piedāvāto loti, interesanti iepazīstas ar saturu, neiznesot lotes saturu ārpus noliktavas un nebojājot lotes saturu. Vienas lotes apskate ilgst vidēji 15 minūtes. Boxrent pārstāvis pēc visu pieejamo lotes atrādīšanas piedāvā interesantiem aizbraukt uz citu lokāciju, kur ir pieejamas citas lotes.

Katrai lotei ir savs identifikācijas numurs, par ko Boxrent pārstāvis informē visus interesantus uz vietas. Interesanti pieraksta sev numuru, lai vēlāk, veidojot cenu piedāvājumus, atšķirtu lotes.

Pēc visu lotes apskatēm, interesantiem 3 darbadienu laikā ir jāaizsūta uz e-pastu sales@boxrent.lv sava piedāvātā cena par lotēm, kuras vēlme iegādāties.
E-pastā jāmin savi dati (Fiz.personai: Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, Jur.personai: Nosaukums, reģ.nr.), lotes numuri un piedāvātā cena par katru.
E-pasta piemērs:

Labdien, Jānis Ozols, dz.datums 20.12.1990, izsaka piedāvājumu par izsoles lotēm:
- BXA130224-1: 100€
- BXA130224-2: 46€
- BXA130224-3: 1021€

Sākumcena visām lotēm ir 20.00€ (PVN 21% iekļauts), ja nav noteikta cita summa individuālām lotēm e-pastā.

 

Iespējama drošības naudas iemaksa

Boxrent administrācija no interesantiem ar augstāk piedāvātajām summām, var pieprasīt iemaksāt drošības naudu, kas sastāda 20% no piedāvātās summas. Pircējam drošības nauda jāapmaksā 24 stundu laikā. SIA “Boxrent” pieprasa drošības naudu tikai no interesantiem, kuriem ir augstākā vai 2.augstākā piedāvātā cena.

 

Izsoles rezultātu paziņošana

Interesants, kas piedāvāja augstāko cenu par konkrēto loti un ir iemaksājis drošības naudu, tiek uzskatīts par lotes uzvarētāju. Limita pēc viena interesanta lotes uzvarām nav – viens uzvarētājs var būt visās lotēs, ja cenas ir augstākās. Interesantiem, kas solījuši mazāku summu, tiek paziņots, ka viņu piedāvājums bijis mazāks un, ja bijusi iemaksāta drošības nauda, Boxrent to atgriež 2 darbadienu laikā. Ja uzvarētājs pārdomā iegādāties loti, drošības nauda tam netiek atgriezta, un lote tiek piedāvāta interesantam ar 2.augstāko cenas piedāvājumu.

 

Uzvarētāja pienākumi

Lai saņemtu lotes saturu, uzvarētājam 24 stundu laikā ir jāveic sekojošas darbības:

  1. Jāapmaksā atlikusī daļa no piedāvātās summas (80%);
  2. Jāparaksta elektroniski (nav vajadzīgs e-paraksts) lotes pirkšanas-pārdošanas līgums (1 lpp.);
 
Lotes nodošana

Pēc pilnas apmaksas un pirkšanas-pārdošanas līguma parakstīšanas, Pircējam tiek dota pieeja Noliktavai uz 7 (septiņām) kalendārām dienām, lai izvestu vai realizētu mantas. Lai saņemtu pieeju Noliktavai un lotes saturam, Pircējam ir jāparaksta Mantu Kopuma Pieņemšanas Akts. To var izdarīt elektroniski vai klātienē pie lotes satura.

Kontakti

sales@boxrent.lv (Klientiem)
info@boxrent.lv (Sadarbība, u.c.)

Mūsu birojs: Kr. Valdemāra iela 38, Rīga, Latvija

Rekvizīti

SIA “Boxrent”

Reģ.nr.: 42403049027

PVN: LV42403049027

Jur.adrese: Tallinas iela 77-3, Rīga, LV-1009, Latvija

Banka: Swedbank

BIC/SWIFT: HABALV22

Konts: LV96HABA0551050038843

Boxrent | 2024 Copyright © Visas tiesības ir aizsargātas